สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 1 (TR1)

7.12

349.00

1.96

0.29

0.17

13.00

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 2 (TR2)

Maintenances

342.00

2.12

0.31

0.16

10.00

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

7.13

342.00

0.90

0.35

0.16

10.00

สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม

7.35

235.00

1.26

0.28

0.11

สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ

7.22

272.00

1.26

0.40

0.13

-11.00

สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ

7.36

335.00

1.95

0.16

0.16

8.00

สำนักงานประปาสมุทรปราการ

7.44

372.00

1.06

0.52

0.18

19.00

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท

6.51

357.00

2.54

0.33

0.17

15.00

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

7.36

347.00

2.15

0.37

0.17

12.00

สำนักงานประปาสาขามีนบุรี

7.34

336.00

1.04

0.36

0.16

9.00

สำนักงานประปาบางบัวทอง

7.66

242.00

1.13

0.42

0.12

-20.00

สำนักงานประปาสาขาพญาไท

7.34

354.00

0.92

0.53

0.17

14.00

สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง

7.26

348.00

2.01

0.30

0.17

12.00

สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง

7.37

357.00

1.29

0.44

0.17

15.00

สถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ

6.51

228.00

1.08

0.35

0.11

-24.00

สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย

7.43

361.00

2.22

0.28

0.17

16.00

สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี

7.21

364.00

2.18

0.40

0.18

17.00

สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี

7.21

362.00

1.73

0.59

0.17

16.00

สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

Maintenances

360.00

1.51

0.26

0.17

16.00

สถานีสูบส่งน้ำบางเขน 3 (TR3)

6.94

331.00

1.53

0.16

0.16

7.00

โรงงานสามเสน 1

6.51

-2,450.00

1.16

Maintenance

0.00

-832.00

โรงงานสามเสน 2

6.97

345.00

0.85

0.60

0.17

12.00

โรงงานสามเสน 3

7.33

343.00

0.99

0.29

0.17

11.00

โรงงานสามเสน 4

7.03

341.00

1.24

0.19

0.16

10.00

สถานีสูบส่งน้ำมหาสวัสดิ์

7.40

235.00

1.82

0.68

0.11

สถานีสูบจ่ายน้ำมหาสวัสดิ์

6.90

232.00

1.63

0.53

0.11

โรงงานธนบุรี

6.81

342.00

1.32

0.52

0.16

10.00

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 1

6.56

330.00

1.37

0.72

0.16

7.00

สถานีสูบจ่ายน้ำบางเขน 2

6.99

337.00

1.61

0.21

0.16

9.00

พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

7.28

349.00

0.75

0.39

0.17

13.00

โรงพยาบาลศิริราช

7.59

312.00

0.87

Maintenance

0.15

2.00

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

7.68

238.00

1.13

0.30

0.12

โรงเรียนบดินทรเดชา

6.51

-450.00

1.44

0.49

0.12

ห้าง บิ๊กซี สาขารัตนาธิเบศร์

6.97

241.00

1.04

1.05

0.12

สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน

7.15

0.00

0.15

0.66

0.01

-93.00

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

7.02

347.00

0.98

0.34

0.17

12.00

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์

7.16

343.00

0.58

0.25

0.17

11.00

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

6.95

355.00

1.03

0.32

0.17

14.00

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

Maintenance

Maintenance

0.87

0.38

0.17

-832.00

บ. มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด

7.84

357.00

0.15

0.29

0.17

15.00

สุวรรณภูมิ

7.26

339.00

0.93

0.45

0.16

10.00

บมจ. กระจกไทยอาซาฮี

7.16

329.00

1.05

0.82

0.16

7.00

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

7.23

262.00

1.23

0.51

0.13

-13.00

มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

7.24

261.00

0.71

0.47

0.13

-14.00

ร.พ.ศิครินทร์

7.29

465.00

0.40

Maintenance

0.22

48.00

ท้องฟ้าจำลอง

7.53

341.00

0.73

0.31

0.16

10.00

บริษัทโอสถสภา จำกัด

7.30

345.00

1.01

0.37

0.17

11.00

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

7.29

222.00

0.66

0.24

0.11

โรงพยาบาลสายไหม

7.59

348.00

0.47

0.19

0.17

13.00

กองพันทหารสื่อสาร

7.17

402.00

0.83

1.23

0.19

29.00

เวลาปัจจุบัน

22/04/2021 05:29:10

แสดงค่าความเค็ม (g/L)

คู่มือใช้งานเว็บคุณภาพน้ำออนไลน์